Injustering & OVK-besiktning

OVK-behörighet Riks-K 874
Certifierad sakkunnig funktionskontroll av ventilationssystem.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
OVK är en besiktning av ventilationssystem i fastigheter för att säkerställa att det uppfyller sin funktion på optimalt vis. OVK utförs med olika
intervaller (3 eller 6 år) beroende på typ av ventilationssystem och byggnadstyp den betjänar.

  • ventilation
  • service & teckning av serviavtal (6-12 mån)
  • injusteringar
  • OVK-besiktning
  • energioptimering
  • tyst och energismart anläggningsinstallation och ventilationsaggregat

OVK-besiktning

När vi utför en OVK-besiktning för vi protokoll där resultatet av
besiktningen redovisas och undertecknas. Vi lämnar ett exemplar av protokollet till fastighetsägaren och ett exemplar skickar vi till tillsynsmyndighet för OVK i respektive kommun.

Som OVK-besiktningsman utfärdar vi ett intyg som visar att byggnaden i fråga har genomgått  en funktionskontroll av ventilationssystemet. Byggnadens ägare ska anslå intyget efter utförd OVK-besiktning på väl synlig plats i byggnaden.

Energieffektivisering

Vi utför energieffektivisering och modernisering av era
befintliga ventilationsaggregat

1. Utbyte av befintliga fläktar till mycket energieffektiva fläktar

2. Uppgradering av filterinstallation genomgång av olika typer av filter för bäst avskiljning och bäst driftsekonomi.

3. Montering av ny ljudisolering i aggregat vid behov.

4. nya plåtar i aggregat om behov föreligger-

Vi samarbetar med de bästa leverantörerna på marknaden allt för att uppgradera befintliga aggregat på bästa sätt.

Det finns stora vinster att göra på att uppgradera befintliga aggregat.

Injustering

Det är en viktig förutsättning med rätt inställda luftflöden för fastighetens hälsa och luftkvalitet. En injustering av ventilationssystemet skall alltid utföras i samband med installation eller ombyggnation. .Kontakta oss om du är osäker om din ventilation är rätt inställd. Om du har ändrat inställningarna på donen/ventilerna kan det också vara dags att anlita oss. Kontakta oss för professionell rådgivning. 

Kontakt & Offert